Bootcamp sürecini kuluçkaya dahil olmak isteyen ekiplerin iş modellerini geliştirebilecekleri kuluçka ön fazı olarak tasarladık. Jürinin bu fazı başarıyla tamamladığına karar verdiği ekipleri 6 ay süren kuluçka programına kabul ediyoruz.

Bootcamp'te neler sağlıyoruz?

İş modeli geliştirme

Katılımcılar "yalın kanvas" üzerinde iş fikirlerini birer iş modeline dönüştürürken girişimlerinin de temel yapı taşlarını ortaya koyarlar.

Mentörlük

Katılımcılar Bootcamp'in ilk aşamasında yaptıkları çalışmaları (iş fikri, yalın kanvas, varsayım haritalama) mentörlere aktararak onlardan geri bildirim alırlar.

Varsayım doğrulama

Ekipler, yalın kanvaslarında ortaya koydukları, ancak gerçekliğini somut verilerle ıspatlayamadıkları bilgileri saha ve masa araştırmasıyla öğrenmeye çalışır ve iş modellerinin temellerini test ederler.

Kuluçkaya dahil olma şansı

Seçilen katılımcılar Teyit ve Impact Hub'ın desteklediği 6 aylık kuluçka sürecine dahil olma ve her iki kurumun iş ağlarından faydalanma fırsatı elde ederler. Kuluçka hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Bootcamp'e kimler başvurmalı?

Bilgi ve medya ekosistemindeki sorunlara yenilikçi çözüm geliştiren, bilgiyi tüketme, yaygınlaştırma, paylaşma ve bilgiye erişim süreçlerini iyileştirmeye yönelik her türlü araç ve yöntem geliştiren ekipler Bootcamp’e başvurabilir.

Bootcamp'ten sonra...

Bootcamp’e katılan ekipleri iş fikirlerini geliştirmek ve bilgi ekosistemindeki aktörlerle bir araya getirmek üzere topluluğumuza davet ediyoruz.

Jürinin bu fazı başarıyla tamamladığına karar verdiği ekipleri 6 ay süren kuluçka programına kabul ediyoruz.