Factory bilgi ekosisteminin sorunlarına yenilikçi çözümler geliştiren aktörleri destekleyen topluluk odaklı bir kuluçka programıdır.

Problem

Bilgi düzensizliği

Bilginin üretim, dağıtım ve tüketiminde ortaya çıkan kasıtlı yanlış yönlendirme, doğru bilgiyle zarar verme veya kasti olmadan aldatıcı bilgiyi yaygınlaştırma gibi bozukluklar.

Bilgi ve medya ekosistemindeki kilit aktörlerin yarattığı sorunlar

Ekosistemde yenilikçi ve çeşitli fikirlerin gelişmesini sağlayacak veya farklı deneyimlere sahip kişilerin işbirliği yapabilecekleri alanların bulunmaması, medya sahipliğindeki sorunlar nedeniyle ortaya çıkan tekelleşme ve kutuplaşma.

Yenilikçi model ve çözüm üretenlerin destek mekanizmalarına erişememesi

Bilgi ekosisteminde yola yeni çıkan sosyal girişimleri uygun ağlarla buluşturacak, strateji ve iş modeli alanlarında destekleyecek aracı kuruluşların olmaması.

Çözüm

Kuluçka

Girişimleri uygun iş modelleriyle buluşturma ve destek mekanizmalarına erişimi sağlama

Topluluk

Girişimleri bir araya getirerek işbirliğine dayalı bir bilgi ekosistemi oluşturma

Bilgi ekosisteminin sorunlarına yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştiren ekipleri bir araya getirme, destekleme ve onları destek mekanizmalarıyla buluşturma misyonuyla Factory, 2019 yılında Teyit’in bilgi ekosistemini iyileştirmeye yönelik geliştirdiği programlardan biri olarak faaliyetlerine başlamıştır. 2022 yılı itibariyle Teyit, Factory’nin kurucu üyelerinden biri olarak konumlanmıştır.

Ekibimiz

Mehmet Atakan Foça

Mehmet Atakan Foça

Program Koordinatörü

Selin Yıldız

Selin Yıldız

Program Sorumlusu

Beyza Çalıkoğlu

Beyza Çalıkoğlu

Topluluk Sorumlusu

Partnerlerimiz

Impact Hub İstanbul

2020-2021 İçerik Partneri

Yekpare Sosyal Girişim Birliği

Ekosistem Partneri

Legal Design Turkey

Ekosistem Partneri

kültürhane

Ekosistem Partneri