Kuluçka programıyla bilgi ekosistemindeki sorunlara çözümler geliştiren ekipleri destekliyoruz.

Hangi destekleri sunuyoruz?

Kuluçkaya nasıl katılabilirsiniz?

Kuluçka ekipleri Bootcamp'e katılan ekipler arasından seçiliyor. Kuluçkaya dahil olmak mı istiyorsunuz? Ekip olarak çözüm fikrinle her yıl düzenlediğimiz Bootcamp'e başvurabilirsiniz. Daha fazla bilgi Bootcamp sayfamızda.

Kuluçka ekiplerimizle tanışın!

Utopio

2020 mezunu

Farklı görüşleri bir araya getirerek kullanıcıların yankı odalarından çıkabilmesini sağlayan online diyalog platformudur. Yankı odalarının ve filtre balonlarının sebep olduğu toplumsal kutuplaşmayı önlemek için kullanıcıların farklı fikirlere empati göstermelerini teşvik ederek önlemeyi ve eleştirel düşünce ile hoşgörüyü bir araya getirmeyi amaçlar.

Turnusol

2020 mezunu

Metin madenciliği ve makine öğrenmesi yöntemleri kullanarak dijital medyada toplumu manipüle eden sahte haber ve ayrımcı söylemleri tespit edebilecek algoritmalar geliştiren bir sosyal girişimdir.