Sıkça Sorulan Sorular

Factory, bilgi ve medya ekosistemindeki sorunlara çözüm üreten ekipleri desteklemek amacıyla tasarlanan bir kuluçka ve topluluk programıdır. Program Teyit’in desteği ve Impact Hub İstanbul’un içerik partnerliğiyle yürütülüyor. Bu programla bilgi ve medya ekosistemini iyileştirecek yeni medya girişimleri ve bilgi aktivistlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı ve onlarla ortak değerler üzerinden bir araya geldiğimiz işbirliğine dayalı bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyoruz.

Bilgi ekosistemi tarifi zor, çetrefilli bir kavram. Biz şimdilik bu kavramı; bilginin üretilmesi, yaygınlaştırılması, tüketilmesi ve paylaşılması sürecinin parçası olan üreticiler, tüketiciler, medya aktörleri, küratörler ve paylaşımcıların birbirlerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkilediği çok katmanlı ve akışkan bir sistemler bütünü olarak tanımlıyoruz.

Her sistemin aksayan, iyi çalışmayan ya da bozulmuş yanları var. Factory’yle yapmak istediğimiz bu sistemin düzgün işlemeyen yerlerine çözüm geliştiren ekipleri teşvik etmek, desteklemek ve bu tür işlerin gelişmesi için rol modeller yaratmak. Şimdilik bu alana dair tespit edebildiğimiz sorunlar şu şekilde:

 • Kullanıcıların medya organizasyonlarına olan güveninin azalmış olması
 • Nitelikli bilgi üreticilerinin gelir modeli yaratma ve çeşitlendirmede yaşadıkları sorunlar
 • Yanlış bilgi ve dezenformasyon
 • Medyada nefret söylemi ve ayrıştırıcı dil
 • Kutuplaşma ve politik yanlılıkların bilgi üreticileri ve medya organizasyonları üzerinde yarattığı baskı
 • Bilgi ve medya ekosisteminin yeni çağa uygun ilke ve değerlerinin oluşmaması,
 • Dijital medya okuryazarlığı oranının düşük olması, farklı hedef kitlelerin okuryazarlık oranlarını artıracak destek mekanizmalarının yetersizliği
 • Ekosistemin ihtiyaçlarını anlamaya yönelik bilgi üretiminin kısıtlı olması
 • Sosyal medya platformlarının ve arama motorlarının uyguladıkları algoritmalar ve politikaların yarattığı yankı fanusları
 • Bilgi gürültüsünün yarattığı karmaşa
 • Bilgi ve medya ekosistemi aktörlerini bir araya getirecek zeminlerin yeterli olmaması
 • Sosyal faydayı odağına alan bilgi üretiminin azlığı ve varolanların sürdürülebilirliği problemi

Bu listeye katkı sunmanızdan mutluluk duyarız. Dilerseniz info@factoryprogram.org’a yazabilirsiniz. 

Factory Kuluçka, ekiplerin çözüm fikirlerine uygun iş modelleri geliştirebilmelerini sağlamak için tasarlanmış altı aylık bir destek programı. Her yıl düzenlenen Bootcamp’te jüri değerlendirmesiyle seçilen ekipler altı aylık stratejik planlama ve danışmanlık, Factory ve Impact Hub İstanbul iletişim ağlarına erişim ve çalışma alanı gibi desteklerden faydalanırlar. Kuluçkaya dahil olabilmek için şimdilik Factory’nin her sene düzenlediği Bootcamp’e katılmak ve etkinliğin kazanan takımları arasında yer almak gerekiyor.

Topluluk programıyla bilgi ve medya ekosistemini iyileştirmek için çözüm geliştiren ekipleri ortak değerler üzerinden bir araya getirmek ve birlikte işbirliğine dayalı bir ekosistem oluşturmak için kolaylaştırıcılık yapıyoruz. Topluluktaki ekipler olarak her hafta toplantılarda ve aylık buluşmalarda bir araya geliyoruz. Bu toplantılarda amaç, ekiplerin birbirini besleyebileceği, deneyimlerini paylaşabileceği, birbirinden öğrenebileceği bir alan yaratmak. Aylık buluşmalarda ise, topluluğun ortak ihtiyaçlarını gidermeye yönelik dışarıdan davet ettiğimiz uzmanlarla bir araya geliyoruz.

Aynı zamanda ekiplerin spesifik ihtiyaçlarına yönelik onları sosyal girişimcilik ve medya alanından uzmanlarla buluşturuyoruz.

Topluluk başvuruları her zaman açık. Buradaki formu doldurarak başvuru talebini bize iletebilirsin.

Açık ve destekleyici iletişim: Topluluk olarak açık, şiddetsiz ve destekleyici bir iletişimi benimsiyoruz. Bu iletişim sayesinde topluluk üyelerinin birbirlerini gözettiği ve desteklediği bir iletişim ortamı yaratmak istiyoruz.

Paylaşımcı: Birlikte öğrenmeye ve öğrendiklerimizi birbirimizle paylaşmaya hevesli bir topluluğuz. Birbirimizi besledikçe yaratacağımız sosyal faydanın da o denli etkili olacağına inanıyoruz.

Kapsayıcı: Çeşitliliğin önemine ve yarattığı faydaya inanıyoruz. Topluluk olarak kurduğumuz yazılı ya da sözlü iletişimde ırkçı, cinsiyetçi, homo/transfobik, toplumun belli bir kesimini aşağılayan ifadeler kullanmıyor ve kullanılmaması konusunda da azami hassasiyet gösteriyoruz.

Katılımcı: Topluluk olarak düzenlediğimiz etkinlik ve toplantılara katılımın en üst seviyede olması konusunda özen gösteriyoruz. Toplulukla ilgili kararlara her ekibin katılımını önemsiyoruz.

İşbirliğine açık: Sosyal bir sorunu çözmede topluluğun gücüne inanıyoruz. Topluluğumuzla birlikte üretmek, topluluk üyeleri arasında iş birlikleri ve ortaklıklar geliştirmek için çaba sarf ediyor ve bunu teşvik ediyoruz.

Toplulukta bilgi ve medya ekosisteminin farklı türden sorunlarına çözüm geliştiren on iki ekip yer alıyor. Bunlar; Aposto!, fikritakip, Loop, CDR, WiserMedia, Fayn, fugamundi, İklim Gazetesi, Legal Design Turkey, FemSport, Novus ve Teyit. 

Bootcamp her sene Mayıs veya Haziran aylarında bir kez düzenlenen hızlandırılmış bir iş geliştirme programı. Fikir aşamasındaki ekipler bu programa başvurup iki hafta sonu boyunca sosyal girişimcilik ve medya ekosisteminden mentorlar ve kolaylaştırıcılar eşliğinde misyon, vizyon, değer önermesi, iş modeli, varsayım doğrulama çalışmaları yapıyorlar. Süreci jürinin değerlendirmesiyle başarıyla tamamlayan ekipler altı ay süren Factory Kuluçka programına seçiliyor. Bootcamp’e başvurmak için;

 • En az iki kişiden oluşan bir takımınızın olması
 • Bilgi ve medya ekosistemindeki sorunlara yenilikçi bir çözüm önermeniz
 • Çözüm önerinizin Türkiye’de uygulanabilir olması yeterli. 

Factory topluluk ve kuluçka ayağı olan bir program. Topluluğa katılmak için, öncelikle bilgi ve medya ekosisteminin sorunlarına çözüm geliştiren bir ekibinin olması gerekiyor. Bireysel başvuruları maalesef kabul etmiyoruz. Böyle bir ekibin varsa ve topluluğun parçası olmak istiyorsan buradaki başvuru formunu doldurduktan kısa bir süre sonra seninle görüşmek için iletişime geçiyoruz. 

Kuluçka programına katılmak için ise her yıl düzenlediğimiz Bootcamp etkinliğine katılmak ve süreci jüri değerlendirmesiyle başarıyla tamamlamış olmak gerekiyor. Kuluçka programına seçilen her ekip aynı zamanda topluluk üyesi de oluyor. Kuluçkadan mezun olan ekiplerin sonrasında toplulukta aktif olmaya devam etmelerini bekliyoruz. 

 • Bilgi aktivizmi ve ekosistemine dair farkındalık oluşturmak
 • Bilgi ekosisteminde sorunlara yaratıcı çözümler geliştiren aktörlerle işbirliğine dayalı bir topluluk oluşturmak
 • Sosyal girişimciliği, bilgi aktivizmi ve medya kuruluşları için bir iş modeli haline getirmek
 • Medyada çok sesliliğe katkıda bulunmak
 • İstihdam yaratmak ve yaratılmasına aracılık etmek
 • Benzer destek programları için model olmak
 • Ekosistem içerisinde rol modeller üretmek
 • Birbirinden ilham alan işlerin ortaya çıkması ve birbirini besleyen bir topluluk yaratmak
 • Nitelikli ve doğru bilgiye talebi güçlendirmek
 • Nitelikli ve doğru bilgiye ulaşılabilecek kanalların çeşitlendirilmesini ve erişimi kolaylaştırarak bilginin demokratikleştirilmesine katkı sunmak 

Factory’nin duyurularından haberdar olmak için web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilir, Factory’nin aylık bültenine buradan abone olabilirsin.